Dopravní soutěž mladých cyklistů

I v tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola ” Dopravní soutěže mladých cyklistů“, které se konalo 26..dubna na ZŠ Ostrava – Svinov. Soutěž měla tři části. Část teoretickou – test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, část praktickou – jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci. Reprezentovala nás dvě družstva. Družstvo starších žáků ve složení Tereza Bochenková, Dagmar Ztratilová, Matěj Bochenek a Filip Kreis se umístilo na pěkném čtvrtém místě. Družstvo mladších žáků ve složení Adéla Škrípková, Kristýna Honzková, Lukáš Honus a Sebastian Hon obsadili 5.místo. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.