Dokončen projekt výzdoby vstupního areálu

Byl dokončen velký projekt výzdoby vstupního areálu naší školy. Celý projekt probíhal ve třetím čtvrtletí školního roku, jeho záměrem bylo vyzdobit staré betonové „obrubníky“ a květináče, které byly na počátku projektu v původní, nevzhledné podobě. Projekt zaštítila středoškolská profesorka Mgr. Tereza Šimonková ve funkci garanta, která měla na starosti odborné vedení žáků po stránce výtvarné a celkové estetické pojetí projektu. K tomu využila své rozsáhlé zkušenosti, neboť podobných projektů již realizovala úspěšně několik.

Projektem jsme přispěli k oživení celkového pohledu na vstupní areál školy a ke zvětšení povědomí veřejnosti o hudebním zaměření naší školy. Snažili jsme se projektem přispět k rozvoji estetického vnímání žáků a jejich kompetencí v oblasti pracovní – žáci si zkusili, jaké to je být účasten na realizaci většího projektu, získali zkušenosti v zacházení s malířskými a výtvarnými potřebami a některým žákům jsme pomohli probudit skryté estetické vlohy. Jsme rádi, že již v průběhu realizace měl projekt kladné ohlasy u veřejnosti a již během realizace přibylo rodičů i žáků, kteří ve vstupním areálu pobývají, když čekají na své děti, resp. když tráví pauzu před odpoledním vyučováním, což je důkazem toho, že je projekt úspěšný a že se nová výzdoba líbí. 

Děkujeme tímto Statutárnímu městu Ostrava za finanční prostředky, které nám poskytlo pro projekt výzdoby vstupního areálu školy. Bez jeho finanční pomoci by nebylo možné projekt uskutečnit, neboť vlastní finanční prostředky školy by musely být použity na jiným místech.

Fotografické ukázky výsledných motivů, které žáci v rámci projektu vytvořili, si můžete prohlédnout v naší galerii, nejlépe však tehdy, když naši školu osobně navštívíte. Přesvědčíte se, že jsou naši žáci šikovní nejen v hudební oblasti, ale projevují talent i v oblasti výtvarné.