Bezpečnostní opatření

Vážení rodiče, vzhledem k tragické události na střední škole ve Žďáru nad Sázavou přijímá naše škola některá doporučená bezpečnostní opatření:

 • z důvodu zpřísnění bezpečnosti je vydán zákaz pohybu rodičů či jiných dospělých osob v prostorách školy (šatny, jídelna, chodby, třídy), výjimku tvoří vestibul u vrátnice
 • v době od 6.00 hodin bude umožněn vstup rodičům, kteří vedou děti do ŠD pouze přes zvonek u hlavního vchodu, kde se ohlásí jménem a budou vpuštěni vychovatelkou ŠD nebo službou na vrátnici
 • v případě ranního vyučování je dětem umožněn vstup do školy v 6.45 hodin
 • v době od 7.35 hodin je škola otevřena pro žáky za přítomnosti školníka nebo osob, které mají stanovený dohled, děti budou z šaten odcházet do tříd samy v 7.40 hodin
 • od 8.00 hodin až do konce provozu je škola přístupná opět pouze na zvonek
 • v případě potřeby kontaktujte předem příslušné vyučující či jiné pracovníky školy a na vrátnici nahlaste účel návštěvy
 • rovněž je zakázáno v rámci bezpečnosti vstupovat do budovy školy s kočárky, koly, koloběžkami apod.
 • žákům byla a budou opakovaně připomínána pravidla bezpečného chování v prostředí školy, jednání při vstupu a odchodu ze školy – jen hlavním vchodem – zákaz používání bočních únikových východů – (všímat si, zda s nimi současně nevchází do budovy i cizí osoba apod.)
 • žáci mají hlásit pohyb cizí osoby, pokud nebude doprovázena známou dospělou osobou
 • žáci mají hlásit podezřelé chování i ze strany spolužáků (držení zbraně, projevy násilí, výhrůžky nebo jiné podezřelé aktivity)
 • všichni zaměstnanci školy byli znovu poučeni o principech bezpečného prostředí a jednání v krizové situaci

Chápeme, že tato opatření mohou být do jisté míry omezující a nemohou stoprocentně zabránit opakování podobné události, ale jsou činěna na posílení bezpečnosti dětí, žáků i zaměstnanců školy. Děkujeme za pochopení a respektování opatření při návštěvě školy.

Mgr. Antonín Dohnal, ředitel školy