Změny v organizaci tělesné výchovy

Připomínáme rodičům, že se od letošního školního roku nebude tělesná výchova vyučovat v tělocvičně TJ Sokol. Místo ní bude naše škola pro druhý stupeň využívat tělocvičny na ZŠ J. Šoupala a na SŠ prof. Zdeňka Matějčka, první stupeň má vyhrazenu badmintonovou halu v nedaleké Sauně 365. Bližší informace o organizaci výuky získáte u příslušných vyučujících tělesné výchovy.