Změna úplaty školní družiny

Změna úplaty školní družiny

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a vnitřní směrnicí činí úplata od 1.9.2022 200 Kč/měsíc.

Úplatu na celý školní rok 2022/2023 ve výši 2.000 Kč uhraďte do 20. září 2022:

Bankovní účet číslo 59045/5500 (Raiffeisenbank, a.s.)

Variabilní symbol platby: Dle zápisu v deníčku žáka

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení žáka

Pokud není možno hradit bankovním převodem, pak v hotovosti v pokladně školy (paní Michaela Gerlichová).

Od 1. září 2022 je školní družina v plném režimu od 6.00 – 7.40 hodin, 11.35 – 17.00 hodin.