Projekt EVVO

logokraj

Podpora systematického vzdělávání koordinátora EVVO

Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok luštěnin. Cílem mezinárodního roku je zvýšit povědomí o luštěninách a jejich významu pro výživu a ekologické zemědělství. V rámci daného projektu byl na naší škole uskutečněn projektový den – Den luštěnin a zdravé životosprávy. Pedagogové žáky seznámili s různými druhy luštěnin, jejich velikostí, tvarem a barvou. Vyzdvihli význam důležitosti luštěnin, jako součástí zdravého jídelníčku nejen u nás, ale po celém světě.

Na fotografie z projektového dne se můžete podívat v naší Galerii.

Ve dnech 24. 10. – 25. 10. 2016 se uskutečnil dvoudenní výjezd našich pedagogických pracovníků do oblasti břidlice, Starých Těchanovic. Pedagogové zde byli proškoleni paní docentkou Miladou Švecovou v oblasti EVVO. Byli zde seznámeni s efektivními a inovativními metodami výuky, které jsou využitelné nejen při pobytu na terénních exkurzích, ale i při výuce environmentální výchovy ve škole. Po absolvování programu v ekologickém centru zpracují učitelé metodické materiály, které později využijí všichni učitelé školy při výuce ekologické výchovy na škole.Výstupy pedagogů budou náplní projektového dne, kde se nové poznatky stanou součástí tvořivé práce s dětmi.

Tento projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačních programů Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO a pedagogů školy – Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016.

Fotografie si můžete prohlédnout v Galerii.