Vydařený Halloween

Dne 25. 10. 2017 se ve společenském sále SŠ prof. Matějčka uskutečnil dlouho očekávaný Halloween pro žáky 1. stupně, který pro ně uspořádala třída 9. A.

Nejen ti malí, ale i deváťáci si akci řádně užili. Spousta strašidelných masek, strašidelná ulička, hudba, tanec, zajímavé soutěže ( i pro paní učitelky), vyhodnocení nejlepších masek, strašidelných pokřiků a nejúspěšnějších tříd v soutěžích, skvělé ceny, báječná atmosféra… Odměnou pro vítězné třídy byly krásné a moc dobré halloweenské dorty, které deváťáci sami upekli a nazdobili.

Možná se v očích některých nejmenších dětí při procházce strašidelnou uličkou objevila malá slzička, ale při tanci, soutěžích a dobré zábavě se na ni rychle zapomnělo. Všichni odcházeli s radostným pocitem, protože si „valčíkovský Halloween“ opravdu užili.