Úspěch ve výtvarné soutěži

V květnu proběhl XXI. ročník výtvarné soutěže pod záštitou volnočasového střediska Korunka. Soutěž se každoročně koná při příležitosti Dne Země a Mezinárodního dne životního prostředí. Letos jejím tématem bylo Bezlesí. Úkolem účastníků bylo výtvarně vyjádřit, jak to vypadá ta, kde nikdy nebo dlouhou dobu nebyl les. Naše žákyně z 9.A Dominika Křupalová v této soutěži obsadila se svou výtvarnou prací krásné 3. místo v nejvyšší kategorii. Gratulujeme .