Chování žáků před školou

Vedení školy upozorňuje žáky a rodiče, že v celém areálu školy platí přísný zákaz skákat z betonových ochozů a květináčů a běhat po nich. Zákaz se výslovně týká ochozů a květináčů umístěných před vstupem do školy.