Turnaj porubských škol ve florbalu

V pondělí 14.11.2022 se družstvo našich žáků ve složení M. Matyska, A. Recman, T. Křetinský, T. Kreis, P. Kruk, D. Křížka, A. Ficek, J. Kohut zúčastnilo florbalového turnaje porubských základ-ních a středních škol (jejich odpovídajících ročníků). Chlapci postoupili ze základní skupiny do fi-nále, které se konalo ve středu 16.11., a v něm obsadili pěkné 3.místo.

Všem blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.