Třetí místo v badatelské soutěži

Dne 19. 5. 2022 se tři žáci z 5. A, Max, Hanka a Marek pod vedením paní učitelky Mihálové vydali na soutěž v badatelské činnosti Bádám, bádáš, bádáme, která se konala na ZŠ Březinova v Ostravě. Tato soutěž je zaměřena na badatelské aktivity s využitím čidel pH, teploty nebo vodivosti. Na svou obhajobu před odbornou porotou se žáci připravovali několik týdnů. Námětem jejich práce bylo zkoumání pH potravin a pH v ústech před jídlem a po jídle.

Pomoci čidel měřili hodnoty, ty ukládali do počítače a vytvářeli prezentaci k obhajobě. Práce našich žáků porotu zaujala a ta je ocenila krásným třetím místem.