Svět kolem nás

Na naší škole se environmentální tématikou zabývá zájmový útvar Svět kolem nás. Zde se děti učí pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Děti si zde vytvářejí povědomí o možnostech dopadu lidské společnosti na krajinu a přírodu vůbec. Při našich činnostech se řídíme hesly: – chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve poznat, – chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe, – každý z nás nese kus zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žije, – budoucnost planety Země je v našich rukou.

Fotografie naleznete v naší Galerii.