Soutěž na vytvoření ilustrace ke knize s environmentální tematikou

V uplynulém školním roce jsme se v rámci výtvarné výchovy zúčastnili soutěže na vytvoření ilustrace ke knize s environmentální tématikou. Soutěž vyhlásil magistrát města Ostravy.  Byl vybrán také obrázek naší žákyně 3.A, dnes již žačky čtvrtého ročníku. Vítězka s rodiči se zúčastní slavnostního uvedení knihy a předání ceny na magistrátu. Blahopřejeme.