Soutěž Kreslíř roku

V pondělí 13. listopadu se vybraní žáci z letošní třídy 8.A (Jiří Kohut, Helena Homolová, Elen Rykalová a Nikola Pavelková) zúčastnili každoroční výtvarné soutěže pořádané SUŠ Ostrava v ostravské galerii Plato. Účastníci mohli získat nové zkušenosti v malbě i kresbě, porovnat svou práci s ostatními soutěžícími a pro některé to vlastně byly i talentové zkoušky nanečisto. Na místo soutěže se můžete přenést díky vybraným fotografiím v galerii. Odborná porota posoudí práce všech účastníků, z nejlepších uspořádá výstavu v galerii Plato a při vernisáži ocení vítěze.

Několik fotografií najdete zde.