Soutěž ke Dni Země

Žáci 5. třídy se zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže pořádané ke Dni Země. Za své práce získali 3. místo v soutěži jednotlivců a 2. místo za kolektivní práci. Blahopřejeme.