Slavnostní otevření školní knihovny

V rámci 11. Týdne čtení dětem – projektu Celé Česko čte dětem – proběhlo v týdnu od 4. do 8. 10. 2021 slavnostní otevření školní knihovny.

Během tohoto týdne měly děti možnost v rámci výuky navštívit školní knihovnu, poslechly si ukázku z jedné z knih vhodné pro četbu v jejich ročníku a pak zpracovaly nachystaný pracovní list. Pro všechny účastníky akce byla připravena sladká odměna a své pracovní listy odevzdali do slosování. Pro účely losování byly třídy rozděleny do tří kategorií – podle ročníku. Z každé kategorie byli vylosováni 3 vítězové, kteří si odnesli za svou práci knižní odměnu.

Školní knihovna bude dětem k dispozici každý týden ve středu od 9.35 do 9.45 a ve čtvrtek ráno od 7.30 do 7.50 a odpoledne od 13.15 do 13.45. Beletrii či naučnou literaturu ze školní knihovny si děti mohou zapůjčit domů. Součástí knihovny je také čítárna, která je určená pro práci v rámci výuky češtiny a z níž se knížky domů nepůjčují.

Zároveň ve škole v tomto školním roce začal fungovat knižní koutek v přízemí školy v blízkosti šaten. Knihy z polic si žáci mohou volně půjčovat či odnést domů a zároveň také mohou do knižního koutku přinést na výměnu jiné knihy, které se doma s rodiči rozhodnou už ze svých knihovniček vyřadit. Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tak lze strávit i jinak než s mobilem v ruce.

Fotky ze slavnostního otevření si můžete prohlédnout v galerii.

Školní knihovna
Školní knihovna