Školní kolo 53. ročníku Dějepisné olympiády

Školního kola dějepisné olympiády se letos 1. prosince zúčastnilo 18 žáků a žákyň z 8. a 9. tříd. Otázky se zaměřily na nejstarší období našich dějin – od dob Cyrila a Metoděje po dobu Jana Husa.
Vítězem školního kola se stal Václav Přeček z 8.B, který bude naši školu také reprezentovat v okresním kole, které proběhne v lednu na ZŠ Mitušova 16 v Ostravě-Hrabůvce. Na 2. místě se umístil David Křížka z 9.A a na 3. místě Jakub Gillig také z 9.A. Mezi úspěšné řešitele patřili rovněž Matyáš Kulich (9.A), Olivie Kolářová (8.A), Veronika Mutinová (9.A), Jan Grygar (8.A), Lukáš Horák
(8.A), Vojtěch Macalík (9.A), Tomáš Křetinský (9.A), Sofie Kollárová (9.A). Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.