První pomoc na Exilu

Dne 19.2. se žáci 8.A zúčastnili soutěže První pomoc na Exilu, která se konala na Wichterleho gymnáziu. Své znalosti zde mohli porovnat nejen s žáky základních škol, ale i s žáky z gymnázia. Soutěž byla zaměřena na teoretické znalosti v oblasti první pomoci a praktické dovednosti týkající se obvazové techniky. Naši žáci zvládli ošetřit i velmi realisticky namaskovaná poranění a získali krásné 3. místo. Blahopřejeme. Několik fotografií můžete najít v naší galerii.