Provoz školní jídelny

11.15 – 11.30
CIZÍ STRÁVNÍCI A ODBĚR DO JÍDLONOSIČŮ
11.30 – 11.35
DESINFEKCE
11.35 – 13.45
ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
13:45 – 13:55
VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ