Projekt TONDA OBAL na cestách

Žáci naší školy byli dne 3. 10. v rámci pojízdné výstavy Tonda Obal na cestách seznámeni s tím, jak nakládat s odpady, které si vytváříme. Dozvěděli se, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj vyrábí.Děti měly také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů, získaly povědomí o skládkách, spalovnách a třídících linkách. Nyní již bezpečně poznají barvy kontejnerů, které jsou běžné na ulicích. Držme jim pěsti, aby své poznatky a nabyté informace použili v reálném životě. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší galerii.