Proběhl Den jazyků

26. 9. proběhl každoroční Den jazyků – celoškolní projektový den, kdy se žáci seznamují s řečí a kulturou cizích zemí. Každé třídě byla losem přidělena země a žáci měli během hodin zjistit co nejvíce informací o kultuře a jazyce,  získané informace potom zpracovávali do podoby výtvarné práce. Průběh Dne jazyků a výsledky si můžete prohlédnou v galeri.