Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí

Naše škola se zapojila do projektu, který spočívá především v doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem, a to na prvním i druhém stupni. 
Přímou a jasnou podporu školské inkluze koordinuje Slezská univerzita v
Opavě.

Finance poskytuje Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT.