Představení pozice školního psychologa

Vážení rodiče, rád bych se Vám představil. Jmenuji se Jiří Novák a jsem vystudovaný psycholog a speciální pedagog. Na ZŠ Valčíka zastávám funkci školního psychologa. Za Vašich školních let tato pozice neexistovala, a proto může být těžké si představit, co školní psycholog vykonává a čím může být ku prospěchu.

Škola je pro dítě podnětným prostředím, které by mělo uspokojovat celou řadu základních lidských potřeb. Někdy se ale stane, že se „něco“ pokazí a škola se pro žáka stane evidentním stresorem. Těchto možných zátěžových situací je celá řada. Zmíním některé ze spouštěčů a projevů:

  • špatný vztah se spolužákem, učitelem

  • problémy vyvstávající z vývojových a sociálních změn (nástup do školy, puberta, odklad, nový třídní kolektiv, přechod na střední školu)

  • neschopnost zvládat požadavky kladené učiteli

  • emocionální projevy jako strach, úzkost, deprese nebo přehnaná euforie

  • strach chodit do školy

  • záškoláctví a zneužívání návykových látek

  • nízké sebevědomí

  • narušení tělesného obrazu (žák si přijde škaredý – v některých případech může docházet k anorexii a bulimii)

Výše uvedené je zmínka některých z „negativních“ stavů, se kterými školní psycholog pracuje. Výčet činností je ale široký. Podle zákona psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační. Pracuje se žáky, pedagogy a rodiči. Realizuje činnosti jako: depistáž, diagnostiku výchovných problému a poruch učení, individuální práci se žákem, kariérové poradenství, prevenci školního neúspěchu, intervenci šikany, aplikuje rozličné techniky a metody za účelem osobnostního rozvoje žáků aj.

V případě jakéhokoliv problému se na mě neváhejte obrátit.