Povinnost odhlašování obědů

Připomínáme všem rodičům a zákonným zástupcům žáka, že mají povinnost, pokud jejich dítě onemocní nebo má z jiného důvodu vícedenní absenci ve škole, odhlásit objednané obědy, a to na celou dobu trvání nepřítomnosti. Obědy odhlašuje rodič nebo zákonný zástupce, nikoliv škola. Pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka je možné oběd odebrat za dotovanou cenu. Nutnost odhlašovat dítěti oběd platí nejen v případě nemoci, ale i v případě školních a mimoškolních akcí, kdy se žák na oběd nedostaví (vícedenní výlet, soustředění apod.).

Školní obědy jsou dotované státem, žák, které je nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze první den (lze si oběd v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči). Na dny následující , tj. od druhého dne nepřítomnosti, se dle platných předpisů (Vyhláška MŠMT č. 107/2005 o školním stravování, §4 odst.9 a §2 odst.7) již zvýhodnění nevztahuje.

Pokud objednané obědy neodhlásíte, je naší povinností fakturovat plnou cenu oběda, i když fakticky nebyly zkonzumovány, protože byly za dotovanou cenu uvařeny. V opačném případě bychom byli kontrolními orgány sankcionováni.