Ocenění žáků

29. 5. 2024 proběhlo na SVČ Vietnamská předávání ocenění vybraným žákům porubských základních a středních škol. Žáci byli oceněni za úspěšné reprezentování
školy v různých soutěžích, SOČ, olympiádách, třídních projektech apod.  Z naší školy byli vybráni a za svou práci oceněni žáci 9. A Denisa Nespěšná a Petr Hummel. Gratulujeme jim!