Návštěva z Bílovecké nemocnice

Broučky z 1. A navštívila 1. března ve škole sestřička z ONP (oddělení následné péče) z  Bílovecké nemocnice, se kterou jsme navázali jako škola spolupráci v minulém školním roce. Do výzdoby tohoto oddělení nemocnice se letos zapojili i tito prvňáčci, malovali, kreslili a tvořili různé výrobky.

Sestřička přišla dětem za celé oddělení poděkovat a předat sladkou odměnu i krásná háčkovaná zvířátka, které pro děti vyrobila jedna sestřička. Děti sestřičce zazpívaly a předaly jí další obrázky a výrobky, které budou zase zdobit nemocniční oddělení.