Návštěva předškoláků

Dne 15. 3. přišly na návštěvu do čtvrtých ročníků děti z MŠ V. Makovského, které se chystají v následu-jícím školním roce nastoupit do základní školy. Předškoláci se seznámili se staršími spolužáky, vyzkoušeli si jejich místa v lavici a poslouchali své kamarády, kteří jim povyprávěli, co se jim na naší škole líbí a co je tady nejvíce baví. Čtvrťáci měli pro předškoláky připravené různé úkoly, děti společně počítaly, pojmenová-valy hudební nástroje a také je vybarvily. Společně natrénovali říkanku s pohybovým doprovodem. A to není vše. Děti ze čtvrtých tříd vyráběly pro své malé kamarády hudební nástroje, krásně jim je ozdobili a s ukázkou použití jim je předaly. Při zpívání společné písničky si na nástroje rovnou zahráli. Poté se budoucí školáčci prošli školou, narazili na záhadné dveře do hudebny, hernu, jídelnu a další třídy. Věříme, že se u nás předškolákům líbilo a odnesli si nejen dárečky, ale také zážitek. Těšíme se, že se stanou našimi spolužáky.