Na co se těšíme na ZŠ Valčíka, 1.12.2020

I přes všechny problémy, které přináší současná doba, se žáci naší školy mají stále na co těšit:

S příchodem září začala v bezprostřední blízkosti školy stavba moderního multifunkčního sportoviště s umělým odpruženým povrchem, která hned od jara umožní žákům věnovat se několika různým sportům na jednom místě: florbalu, streetbalu, tenisu, volejbalu, kopané, skoku do dálky a dalším. Vzhledem k tomu, že nemáme vlastní tělocvičnu, je pro nás nové hřiště od Úřadu městského obvodu Poruba obrovskou pomocí.

Žáci 1. stupně nechtějí čekat až na jaro a v rámci školní družiny absolvují na začátku února týdenní lyžařský kurz v areálu Family Park na Skalce v Ostravě, už teď se na něj nedočkavě vyptávají.

V době, kdy na podzim probíhala distanční výuka a školní lavice osiřely, se ve škole pilně pracovalo. Začala se totiž budovat zcela nová jazyková učebna, která dětem umožní moderně a kvalitně získávat jazykové znalosti. Ta va škole opravdu dlouho a citelně chyběla.

Jak je vidět, klid ve škole je jen zdánlivý a my už netrpělivě vyhlížíme konec nouzového stavu nejen proto, abychom mohli tyto novinky dětem sdělit.