Na chvíli detektivem

Naši páťáci během května vyrazili do pobočky Městské knihovny Ostrava na Opavské ulici, aby se na chvíli díky paní knihovnici stali detektivy a seznámili se s žánrem detektivky pro děti.

Během besedy se děti mohly zamyslet nad tím, kdo je to detektiv a jaký by měl být či jak takový detektiv vypadá. Pak zjistily, co je to identikit, a zkusily si jeden takový vytvořit. Když svůj výtvor porovnaly se skutečnou ilustrací v knize, zjistily, že někteří z nich jsou velice šikovní kreslíři.

Samozřejmě nemohlo chybět taky hledání pachatele na základě indicií v textu knihy a obrázku a nakonec test pozornosti a paměti.

Dětem se podařilo všechny úkoly zvládnout a vysloužily si pochvalu od paní knihovnice. Koho žánr zaujal, ví, kterou knížku od kterého autora si může vypůjčit k přečtení domů.