Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba

 

 

 

 

 

Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00764

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

 

Projekt je primárně zaměřen na modernizaci vybavení 12-ti základních škol nacházejících se na území MOb Poruba. Výstupem projektu bude dostatečné materiálně-technické vybavení základních škol s následným zkvalitněním a modernizací základního vzdělávání na území MOb Poruba tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje, moderním výukovým metodám a odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Zároveň bude v rámci tohoto projektu vytvořeno zázemí pro poskytování komunitních služeb žáků škol.

 

Díky projektu Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba — počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy spolufinancovanému Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007- 2013 bylo v letošním školním roce modernizováno vybavení naší školy. Žáci se mohou učit v devíti nově vybavených odborných učebnách a kmenových třídách, do kterých byly nainstalovány počítače, LCD monitory, dataprojektory, systém ozvučení a vizualizér. Žákům a pedagogům 'školy se zlepšilo technické zázemí pro výuku, zdokonalil se přístup k novým informacím pomocí nových moderních technologií. Zpříjemnilo se i prostředí, ve kterém žáci získávají potřebné vědomosti. Celý projekt zároveň žákům umožňuje netradiční a moderní formy výuky a učení se pro ně stává o hodně zábavnější a přitažlivější. Motivuje je aktivněji se zapojit do vyučovacího procesu a dosáhnout tak lepších a kvalitnějších výsledků ve vzdělávání.

Virtuální prohlídka na stránkách MOb Poruba  

 

Pokud se Vám fotografie správně nezobrazily, nemáte správně nainstalován flash. V takovém případě klikněte zde .