Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy

V průběhu září a října se 300 dětí z naší školy zapojilo do 13. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který spolupořádají Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Tématem letošního ročníku bylo: Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení. Cílem tohoto projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

Žáci vytvořili v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvárnili letošní projektové téma a vyměnili si je s partnerskou slovenskou školou. V našem případě to byla Základná škola, Ul. 17. Novembra 31, Sabinov. Jak se dětem záložky povedly, můžete posoudit na fotografiích v galerii.