Koncert pěveckého sboru Muzika ve Slunečnici

Dne 16. 6. 2022 školní pěvecký sbor Muzika ze ZŠ J. Valčíka svým koncertem pro žáky ZŠ a pro veřejnost ukončil svou květnovou a červnovou koncertní šňůru.

Ve společenském sálu Domova pro seniory Slunečnice v Porubě ve zhruba 75 minut trvajícím vystoupení žáci 2. stupně předvedli nejen sborový zpěv písní v několika jazycích, ale také hru na flétnu, příčnou flétnu, klávesy, kytaru, saxofon, housle, basu a také rytmický doprovod na bicí.

Během koncertu se s publikem rozloučili žáci 9. A třídy a dirigentský post na chvíli převzali také budoucí studenti konzervatoře v oboru dirigování M. Drong a T. Hlavica z 9. A.

Členové dětského sboru celým vystoupením také sami provázeli a celé pásmo dokázalo publikum zaujmout i zapojit do vystoupení. Obzvlášť žáci 9. třídy předvedli, kam se za 4 roky práce ve sboru pod vedením Mgr. Dědičové a Mgr. Roupové posunuli. S hudebním doprovodem na klavír a klávesy při vystoupení sboru pomáhala také Mgr. Homolová.

Fotky z koncertu najdete zde.