Knížka pro prvňáčka – 1.B

Dne 12. června se prvňáčci z 1. B konečně dočkali. Celý školní rok pilně navštěvovali besedy v městské knihovně a plnili nejrůznější úkoly v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti – Knížka pro prvňáčka. Odměnou za tuto práci byla pro každého pěkná knížka a další odměny. Na fotografie z poslední besedy a předání se můžete podívat ve fotogalerii.