Jarní koncert sboru Rolnička a Porubských trubačů

Dne 13. května proběhl v DK Poklad v Ostravě-Porubě koncert sboru Rolnička (děti 4. a 5. A) a Porubských trubačů. Sbor řídí Ivana Šikulová a Martina Hanelová. Koncertem provázela Jitka Gřesíková. Porubské trubače řídí Pavel Zatloukal a Michal Zrzavý. Sbor doprovázel Jan Ptáčník.

V rámci vystoupení předvedl jak dětský sbor, tak Porubští trubači zvlášť, co každé těleso umí. Součástí programu byly ale též skladby, kde si obě hudební tělesa zahrála a zazpívala dohromady.

Jarní koncerty jsou pravidelnou součástí práce všech sborů ZŠ. J. Valčíka. Děti nacvičují skladby nejen v hodinách sborového zpěvu, ale hlavně na soustředěních a repertoár je velmi rozmanitý.

Video z koncertu (na Youtube) si můžete prohlédnout zde.