Informační nástěnka pro žáky 9. tříd a jejich rodiče

Výchovný poradce Mgr. Simona Broschová připomíná žákům 9. tříd a jejich rodičům, že naproti školní jídelně je zřízena nástěnka s informacemi ohledně výběru středních škol a s dalšími tématy, které se týkají ukončení školní docházky 9. ročníků. Nástěnka bude v průběhu roku průběžně doplňována. Pro lepší orientaci jsou přiloženy fotografie umístění nástěnky.