Energy Streetfootball

Dne 11. května 2023 se čtyři žáci 8. tříd a jedna žákyně z 9. třídy (Denisa Váňová, Dominik Toráč, David Švancara, Tomáš Křetinský, Jakub Gillig) pod vedením paní učitelky Krátké zúčastnili sportovní akce “Energy Streetfootball”, kterou pořádala v oblasti Dolních Vítkovic společnost Veolia. Do soutěže se přihlásilo celkem 16 družstev a náš tým se umístil na pěkném děleném 5. – 8. místě.

Všem blahopřejeme.