Ekologický projekt a ekologická nástěnka

Dne 12. 3. se žáci 4. třídy věnovali  ekologickému projektu, který byl zaměřen na ochranu lesů, vod, vzduchu a třídění odpadu. V určených skupinkách pracovali ekologickou nástěnku, zjištěné informace sdělovali ostatním žákům a vypracovávali pracovní listy zaměřené na danou tématiku. V další fázi si skupinky udělali maskota daného kontejneru na odpad, plnili soutěžní úkoly s ekologickou tématikou.

Několik fotografií dokumentující průběh projektu naleznete v naší Galerii.