Dotace na činnost pěveckých sborů

ostrava logo

Pro letošní rok 2015 jsem opět získali dotaci města Ostravy na činnost našich pěveckých sborů. Finanční prostředky budou použity na akce spojené se sborovou činností. Městu Ostrava tímto děkujeme!