Dopravní výchova online

Kdo je účastník silničního provozu, můžu na stezce pro chodce potkat cyklistu nebo co znamená na značce pro nemocnici písmeno H?

Naši žáčci třetích ročníků ze Základní školy Ostrava-Poruba na ulici Josefa Valčíka se v lednu pilně připravovali na slavnostní vstup do silničního provozu. Krize, nekrize.

Díky příslušníkům Městské policie – úsek prevence, kteří také naskočili na online vzdělávání pomocí videokonferencí, si děti osvěžily a některé i obohatily své znalosti dopravních značek a zejména si ujasnily bezpečné chování v silničním provozu. V další fázi prakticky ověříme, jak děti obstojí v provozu na dopravním hřišti. Ale to zase příště, v příštím školním roce.

Držte jim palce, ať potkáváme na cestách jen vzdělané a kvalitní budoucí řidiče.