Dopravní soutěž

Žáci naší školy se v měsíci květnu zúčastnili obvodního kola ” Dopravní soutěže mladých cyklistů”, které se konalo na ZŠ Ostrava – Svinov. Soutěž měla tři části. Část teoretickou – test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, část praktickou – jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci. Družstvo mladších žáků ve složení Tereza Petříková, Amálie Ondroušková, Vojtěch Prašivka a Vojtěch Majka se umístilo na šestém místě. Družstvo starších žáků ve složení Tereza Pavlíčková, Markéta Motyková, Martin Hlaváč a Vít Ondroušek se umístilo na krásném druhém místě a postoupilo do okresního kola této soutěže.

dopravni soutez 2015-2016