Dopravní soutěž mladých cyklistů

Žáci naší školy se 28. dubna zúčastnili obvodního kola “Dopravní soutěže mladých cyklistů”, které se konalo na ZŠ Ostrava – Svinov. Soutěž měla tři části. Část teoretickou – test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, část praktickou – jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci. Družstvo mladších žáků ve složení Tereza Petříková, Karolína Tvardíková, Matěj Bochenek a Filip Kreis se umístilo na šestém místě. Družstvo starších žáků ve složení Tereza Pavlíčková, Nikol Dehtjarova, Jiří Šindler a Vít Ondroušek se umístilo na krásném třetím místě a postoupilo do městského kola této soutěže. V městském kole nahradila Nikol Dehtjarovou Markéta Motyková a družstvo skončilo na 6. místě.

Fotografie najdete v galerii.