Dopravní soutěž mladých cyklistů

Žáci naší školy se 4. května zúčastnili obvodního kola ” Dopravní soutěže mladých cyklistů“, které se konalo na ZŠ Ostrava – Svinov. Soutěž měla tři části. Část teoretickou – test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, část praktickou – jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci. Družstvo mladších žáků ve složení Tereza Bochenková, Dagmar Ztratilová, Matěj Bochenek a Filip Kreis se umístilo na pěkném čtvrtém místě.