Děti čtou dětem

Děvčata ze sedmé, osmé a deváté třídy ve středu 13. 12. 2017 četla žákům na prvním  stupni pohádky. Všechny děti pozorně poslouchaly a po četbě soutěžily. Ti, kdo si nejvíce a nejlépe zapamatovali, o čem děvčata četla, získali odměnu v podobě časopisu věnovaného organizací Celé Česko čte dětem. Na závěr děti kreslily pohádku, která je nejvíce zaujala. Posluchačům i čtenářkám se dopoledne strávené s knihou velmi líbilo a těší se, až se opět setkají při četbě dalších pohádek a příběhů.