Badatelský den

V pátek 24. září 2021 DDM v Ostravě uspořádal v blízkosti rybníku v Ostravě-Pustkovci pro děti Badatelský den. Z naší školy se tohoto programu zúčastnily třídy 8.A a 9.B se svými třídními učitelkami. Žáci si mohli ve skupinkách postupně vyzkoušet badatelské aktivity, např. měření, v oblasti meteorologie, dále se seznámili s vodním hospodářstvím, pedologií či některými tématy z oblasti biologie. Všechny připravené činnosti žáky zaujaly a možná jim i pomohly s volbou dalšího profesního směřování.