Atletická olympiáda žáků 1.– 5. ročníku základních škol obvodu Poruba

Dne 2.6. se 33 žáků 1.stupně zúčastnilo atletické olympiády, která se konala na ZŠ Porubská. Přesto, že jsme škola se zaměřením především na hudební výchovu, máme ve škole také výborné sportovce. Ti se neztratili ani mezi žáky škol se sportovním zaměřením. Soutěžilo se v běhu na 50m, 600 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Každý žák mohl soutěžit maximálně ve dvou disciplínách.

Na medailových pozicích se umístili tito žáci: 1.místo – Vojtěch Švigost (3.A) – hod kriketovým míčkem, 2.místo – David Švancara (1.B) – hod kriketovým míčke,m 2.místo – David Švancara (1.B) – běh 50m, 2.místo – Ondřej Skupeň (3.C) – běh 50m, 2.místo – Dagmar Ztratilová (3.C) – běh 600m

Všem vítězům blahopřejeme.