Angličtina, atletika a zlato

27. února se naši žáci Klára Pavelková, Adam Kunčický a Jáchym Řídký pod vedením paní učitelky Miroslavy Dudové zúčastnili soutěže s názvem Let the World Come to You. Soutěž spočívala v přípravě a předvedení prezentace na sportovní téma. Hodnotila se nejen úroveň prezentace, ale také jazykové schopnosti soutěžících. Celá soutěž probíhala pouze v angličtině, na závěr své prezentace museli žáci odpovídat na otázky poroty. Předsedou poroty byl olympijský vítěz v akrobatickém lyžování a moderátor Aleš Valenta. Klára, Adam a Jáchym za svou prezentaci o královně sportu, atletice, získali 1. místo. Vítězný tým se zúčastní letního Summer Fun Camp ve Velkých Karlovicích pořádaného mezinárodní školou. O vysoké úrovni jazykové výuky na naší škole svědčí také to, že i když byly mezi soutěžícími týmy i školy s rozšířenou výukou jazyků a škola s polským vyučovacím jazykem, zůstali bodově hodně za námi. Hodnocení porotců zde. Foto připravujeme.