Vyučování na počítačích probíhá v moderně vybavené učebně. Ve většině tříd jsou umístěny dataprojektory, na škole nechybí ani několik Smart tabulí.