Bezpečí na internetu – užitečné odkazy

Rizika internetu a komunikačních technologií: http://www.nebudobet.cz/

Projekt E-Bezpečí – celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, ntervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/o-projektu/oprojektu

Renarkorn – centrum primární prevence: https://www.cpp4u.cz/index.php/clanky

Poradna Bilého kruhu bezpečí: https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/