Planeta 3000 – Putování k tajemné hoře

Ve čtvrtek 23. května se žáci našeho 2. stupně vydali do kina Luna na pořad z cyklu Planeta Země 3000, který se tentokrát zaměřil na Kambodžu.

Pořad žáky zaujal, protože se snažil zprostředkovat Kambodžu z mnoha stran. Děti se dověděly něco o nedávné krvavé historii (kmérském režimu), o současném králi, který díky studiím baletu v Československu perfektně hovoří česky, ale také díky poutavým videím viděly spoustu z přírody, památek i živočichů této vzdálené asijské země. Diváci se ocitli také na tržištích, v přírodních rezervacích, v místních vesnicích či plantážích pepře nebo lotosů a byli svědky kulinářských dobrodružství – ochutnávání hmyzu, fritovaných sklípkanů, žabiček apod. I když cestovatelům ve videu chutnalo, asi mnozí z nás doufají, že školní jídelny u nás na tuto zdravou stravu budoucnosti hned tak nepřejdou.