Informace školní jídelny

Z důvodu červnové uzávěrky lze stravné odhlásit do úterý 25.6.2024 do 13.00 hod.

V den vysvědčení se obědy vydávají 10:00 – 12:30 hod. Pokud se v tento den nechcete stravovat, oběd si odhlašte. Neodhlášené obědy lze vyzvednout do jídlonosiče 11.15 – 11.30 a 13:45 – 13:55 hod., 28.6.2024 9:45-10:00 a 12:15-12:30 hod.

Žáci z 9. tříd a ti, kteří končí docházku na naší škole a platí stravenky v hotovosti, si vyzvednou peníze za odhlášky 27.6 – 28.6.2024.
U platby inkasem se odhlášky květen a červen vracejí zpět na účet.

Žáky, kteří končí docházku na naší škole a platí stravné inkasem, je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny do 28.6.2024 (netýká se 9.tříd).

DOPLATKY ZA NEODHLÁŠENÉ OBĚDY JE NUTNÉ ZAPLATIT DO 28.6.2024.